angra-kosztorysy.pl

angra-kosztorysy.pl

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski

Jeszcze inny rodzaj kosztorysu to jest kosztorys inwestorski. Jest to dokument, jaki ma na celu oszacowanie wstępne, ile będzie kosztowała dana inwestycja realizowana w danych etapach. Kalkulacje tyczą się prac dotyczących konkretnego charakteru czy też określonego obiektu. Bazą wyjściową do tego, aby móc stworzyć i opracować kosztorys tej kategorii okazuje się projekt przetargowy a także wynikająca z niego konkretna specyfikacja techniczna i projekty wykonawcze.

Artykuł dzięki: