angra-kosztorysy.pl

angra-kosztorysy.pl

Kosztorys budowlany

Kosztorys budowlany

Spośród szeregu rozmaitych rodzajów kosztorysów warto wspomnieć o najbardziej chyba rozpowszechnionym, jakim jest kosztorys budowlany. Jest to dokument finansowy, jaki ma na celu przede wszystkim oszacowanie jak drogo wyjdą roboty budowlane. To swego rodzaju wstępna kalkulacja przedmiaru przyszłych prac, która daje jasne rozeznanie w tym, ile co będzie kosztowała i z jakimi sumami pieniężnymi do wydania musimy się liczyć. Kosztorys w dziedzinie budownictwa jest też podstawą prawną i formalną do tego, aby móc starać się w instytucji bankowej o pozyskanie kredytu.

Artykuł dzięki: